Clip: Xã hội hiện tại - Kéo nhau đi buôn đất hết

Lộc Shadow

Lộc Shadow

Đất, một loại bất động sản hầu như chỗ nào cũng nóng, dân kéo nhau đi buôn đất hết vì nó nhanh giàu, đủ để mọi người 'không cần làm gì' vẫn có lãi tiền tỷ hơn khối nghề nghiệp khác tội gì không làm ?

Giờ ai hỏi người có chút tiền thì sẽ làm gì chắc chắn bất động sản là câu trả lời của số đông, đặc biệt là đất chưa tính đến các loại bất động sản khác, vì chỉ có đất nó mới X5, X10...nhanh vậy thôi.
 

 
 

Tin liên quan:

Bình luận: (0)

Chưa có bình luận