Việc làm

Việc làm

Việc làm Quản lý

Việc làm Quản lý

Cấp bậc: Quản lý cấp cao/ Quản lý cấp trung/ Quản lý nhóm/ Giám sát

Loại việc: Quản lý nhóm, phòng, khối, công ty không phân biệt ngành nghề

Ví dụ: Đội trưởng bảo vệ, Trưởng phòng kinh doanh, Kế toán trưởng, Giám đốc công ty...

Việc làm Chuyên môn

Việc làm Chuyên môn

Cấp bậc: Chuyên gia/ Chuyên viên - Nhân viên

Loại việc: Là công việc chuyên môn sâu theo các ngành nghề

Ví dụ: Nhân viên kinh doanh, Kế toán viên, Lập trình viên...

Việc làm Lao động phổ thông

Việc làm Lao động phổ thông

Cấp bậc: Chuyên viên - Nhân viên/ Cộng tác viên

Loại việc: Công việc đơn giản hoặc cần chứng chỉ nghề

Ví dụ: Công nhân, Người vận hành máy, Tạp vụ, Tài xế, Bảo vệ, Giúp việc...

Việc làm Bán thời gian

Việc làm Bán thời gian

Cấp bậc: Chuyên viên - Nhân viên/ Cộng tác viên

Loại việc: Việc làm thêm cho sinh viên hoặc các việc bán thời gian

Ví dụ: Bán hàng theo ca, Thực tập sinh, Người giúp việc theo giờ...