Chung cư cao cấp 'vãi shit' là có thật

Cái Vân

Cái Vân

Chung cư ở Thủ đô không tiện lộ tên - Goldmark City toà s4 singgabo trong lòng Hà Nội nhà trên quên một số thứ vào ống cống thôi thì nhà dưới hưởng cả. Đúng chung cư cao cấp...

 

 
 

Tin liên quan:

Bình luận: (0)

Chưa có bình luận