Chính sách bảo mật

Thứ 2, Ngày 28/09/2020

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI SAIGONFUN.VN

(Bạn phải đồng ý toàn bộ các quy định bảo mật thông tin cá nhân này trước khi đăng ký trở thành Thành viên, sử dụng các dịch vụ từ MXH SÀI GÒN FUN (sau đây gọi là Saigonfun.vn))

Khi bạn truy cập các Nội dung, Dịch vụ, Sản phẩm, đăng ký thành viên trên website saigonfun.vn, mặc nhiên bạn đã đồng ý mọi quy định, điều khoản trong diễn đàn này. Nếu bạn không đồng ý vui lòng ngừng, thoát ra.

Saigonfun.vn là diễn đàn kết nối mọi người hiện đang làm việc, sinh sống, học tập, du lịch tại Tp. Hồ Chí Minh. Qua Saigonfun.vn, mọi người có thể kết bạn, chia sẻ mọi kinh nghiệm đời sống, hợp tác làm ăn, gặp mặt giao lưu đồng hương.... Để đạt được mục đích này, mỗi Thành viên của Saigonfun.vn có nghĩa vụ tạo một Hồ sơ của mình bao gồm các thông tin cá nhân về Thành viên. Các thông tin này bao gồm:

  • Tên hoặc Họ và tên đầy đủ (tùy thuộc vào việc cung cấp bởi Thành viên);
  • Giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân và những thông tin liên quan, các thông tin cá nhân tương tự;
  • Nghề nghiệp;
  • Nơi công tác/học tập;
  • Chỗ ở hiện tại;
  • Ảnh, Video, hoặc những nội dung chia sẻ khác được đăng tải bởi Thành viên.

Saigonfun.vn, Chúng tôi coi trọng vấn đề riêng tư của Bạn (Những người đăng ký Tài Khoản trên Saigonfun.vn, truy cập vào website https://Saigonfun.vn và những Cộng Tác Viên, Nhân Viên của Saigonfun.vn). Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về Quy định về Bảo mật thông tin cá nhân của Chúng tôi.

1. Nội dung của Qui định về bảo mật thông tin cá nhân

1.1 Phần Qui định về bảo mật thông tin cá nhân này trình bày về việc Chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi thu thập được khi Bạn truy cập, đăng ký thành viên trên website https://Saigonfun.vn, cũng như khi Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi. 

1.2 Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của Chúng tôi hay những người không do Chúng tôi quản lý.

2. Việc thu thập và sử dụng thông tin

2.1 Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi Bạn đăng ký sử dụng một Tài Khoản trên website:https://Saigonfun.vn, khi Bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của Saigonfun.vn, khi Bạn tới website https://Saigonfun.vn, và khi Bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng hay tham gia trò chơi, chương trình được tổ chức bởi Saigonfun.vn hoặc được tổ chức trên website https://Saigonfun.vn. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

2.2 Khi Bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân. Sau khi Bạn đã đăng ký sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ và đăng nhập vào các Sản phẩm, Dịch Vụ của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ biết danh tính của Bạn.

2.3 Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của Chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của Bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của Bạn, thông tin về tập tin cookie và trang web Bạn đă yêu cầu.

2.4 Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: (i) để điều chỉnh các chương trình Nội dung, Sản phẩm, Dịch vụ Bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân; (ii) đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với một số Nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ; và (iii) liên lạc với Bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm, dịch vụ mới nếu có.

3. Tiết lộ và Chia sẻ thông tin

3.1 Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn cho bất kỳ người, tổ chức nào khác.

3.2 Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về Bạn cho bên thứ ba khác trong trường hợp:

i. Chúng tôi được Bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

ii. Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của Bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu;

iii. Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho Chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Bạn. (Trừ khi Chúng tôi thông báo cho Bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà Chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp Chúng tôi);

iv. Chúng tôi tuân theo các Quyết định, Lệnh hoặc Bản Án của tòa án hoặc thủ tục pháp lý Việt Nam.

v. Chúng tôi thấy rằng các hành động của Bạn trên các trang web của Chúng tôi là vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng, hoặc vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của Chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

4. Tập tin Cookie

4.1 Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập Saigonfun.vn các tập tin cookie trên máy tính của Bạn.

4.2 Chúng tôi cho phép bên thứ ba khác (trường hợp rất đặc biệt được thỏa thuận, bảo lãnh, xác nhận pháp lý), là những bên thứ ba đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của Chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của Bạn. Việc bên thứ ba khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty, bên thứ ba khác không thể truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi.

4.3 Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của Saigonfun.vn để truy cập các tập tin cookie của Chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của Chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của Saigonfun.vn.

5. Thay đổi Thông tin trong Trương mục hoặc Tài khoản

5.1 Chúng tôi cho phép Bạn sửa đổi Thông tin tài khoản/Trương mục của Bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc Bạn có muốn Chúng tôi liên lạc với Bạn về các Nội dung, các Sản phẩm, Dịch vụ mới nếu có.

5.2 Bạn có thể xin xóa Tài khoản/Trương mục trên Saigonfun.vn của Bạn bằng cách tới trang Xóa Tài khoản/Trương mục của Chúng tôi, xác nhận lại mật khẩu của Bạn một lần nữa và xác nhận rằng Bạn muốn ngừng sử dụng Tài khoản/Trương mục này.

6. Những liên kết

Website https://saigonfun.vn bao gồm các liên kết tới các website khác nếu có. Các liên kết này được thiết lập bởi Saigonfun.vn cũng như các Thành viên của Saigonfun.vn. Saigonfun.vn không chịu trách nhiệm về Quy định bảo mật thông tin cá nhân của bất cứ website nào khác ngoài quy định này. Chúng tôi khuyến cáo các Thành viên và người sử dụng của Saigonfun.vn phải cẩn thận khi rời website Saigonfun.vn và đọc kỹ các Quy định bảo mật thông tin cá nhân của mỗi website Bạn vào từ các liên kết trên Saiginfun.vn hoặc từ các cách khác. Chúng tôi xin nhắc lại là bảo mật thông tin cá nhân này chỉ áp dụng cho việc thu thập thông tin trên website https://saigonfun.vn.

7. Bảo mật

7.1 Thông tin Tài khoản/Trương mục trên Saigonfun.vn của Bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho Bạn.

7.2 Chúng tôi sử dụng hệ thống mã hóa SSL (không phải tất cả) theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

8. Những thay đổi về Qui định bảo mật thông tin cá nhân

8.1 Đôi khi Chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu Chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho Bạn về những thay đổi nói trên.

8.2 Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

9. Các thắc mắc hoặc góp ý

Nếu Bạn có thắc mắc hoặc góp ý, xin điền mẫu góp ý hoặc vào mục Hướng dẫn sử dụng.

Trong trường hợp Bạn cần hỏi trực tiếp, xin vui liên hệ trực tiếp với Saigonfun.vn theo các thông tin đã được công bố .

Quy định này có hiệu lực từ 01/01/2020

BQT - SaigonFun.vn

 
Bài viết liên quan:

Nội quy diễn đàn

Thỏa thuận sử dụng